دونده بی‌نهایت

«دونده معبد ۲» آن‌چه خوب است پدرها و مادرها درباره این بازی بدانند

فرار از معبد ۲، یک بازی مهیج در سبک دونده بی انتهاست که در آن، بازیکن ضمن فرار از چنگ یک هیولا با طی مسیرهای مختلف، امتیاز کسب می‌کند. بی پایان بودن این نوع بازی‌ها می تواند به نوعی بی هدفی دامن بزند ... ادامه

«بدو دهقان، بدو» آن‌چه خوب است پدرها و مادرها درباره این بازی بدانند

بدو دهقان یک بازی بسیار خوب با برداشتی آزاد از داستان دهقان فداکار است. بازیکن در این بازی باید تلاش کند تا به قطار رسیده جلوی برخورد آن با سنگ‌ها را بگیرد. این بازی نکات مثبت ارزشمندی دارد که به آن خواهیم پرداخت. ادامه

«Talking Tom gold run» آن‌چه خوب است پدرها و مادرها درباره این بازی بدانند

در این بازی بازیکن باید در قالب گربه معروف موبایلها، تام که زمانی حرف های ما را به شکل بامزه ای تکرار می کرد به سبک دونده به دنبال سارق خانه اش بدود و باید از موانع مختلف عبور کند. دویدن همیشگی به دنبال سارق و نرسیدن به او ممکن است در ذهن مخاطب خردسال و کودک این پیام را بکارد که بیهوده تلاش نکن؛ تو به حقت نمیرسی ... ادامه