دخترانه

«My dolphin show» آن‌چه خوب است پدرها و مادرها درباره این بازی بدانند

My dolphin show یک بازی تفننی است که در آن بازیکن در نقش یک دلفین کارهای نمایشی انجام می‌دهد. اگر چه این بازی بیشتر برای دختران خردسال طراحی شده است. با این وجود، دارای نکات تربیتی مختلفی است که باید به آنها توجه شود. ادامه

بازی‌های آرایشی، آن‌چه خوب است پدرها و مادرها درباره این گونه بازی‌ها بدانند

دیدن مداوم خانم‌ها یا آقایان به شکل مانکن‌ها، ذائقه‌ی بازیکن را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ممکن است در بزنگاه‌هایی مانند دوست‌یابی یا ازدواج موجب شود کفه‌ی ترازوی قضاوت بازیکن به سمت کسانی که قیافه ای به این شکل دارند سنگین شود ... ادامه