هی تاکسی

بررسی بازی هی تاکسی

هی تاکسی یک بازی جذاب ایرانی است که بازیکن را با رانندگی، قوانین رانندگی و نگهداری از اتومبیل آشنا می‌کند. البته خوب است درباره برخی نکات تربیتی این بازی با فرزندانمان گفتگو کنیم ... ادامه